Kontakt

Stowarzyszenie Edukacja dla Bezpieczenstwa

61-817 Poznań

ul. Garncarska 2

tel. 61 8537 905

e-mail: stowarzyszenie.edb@gmail.com

NIP 7831691335

PKO BP S.A. 3 Oddz. w Poznaniu 41102040270000160210727792

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez nieodpłatną działalność edukacyjną - PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji.