Nasi partnerzy

Współpracujemy z wykfalifikowaną kadrą, są nimi: prawnicy, pracownicy służb mundurowych, doświadczeni menadżerowi w zarządzaniu kryzysowym.

Skupiamy osoby zajmujące się zarówno zawodowo, jak i naukowo branżą bezpieczeństwa, co pozwala nam na:

● ciągłą wymianę doświadczeń, ● wspólne publikacje, ● profesjonalną organizację spotkań i konferencji.

Ciągle się doskonalimy

Obecnie rozwijamy autorski programu kształcenia menadżera bezpieczeństwa jako idealnego kandydata dla wojska i NSR.

Program dydaktyczny może okazać się niezbędny dla uczelni, prowadzących kierunki bezpieczeństwo narodowe - wewnętrzne, które przygotowują studentów do służby w NSR.